Praca w ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem

zatrudnia między innymi osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P (choroby psychiczne) lub 01-U (upośledzenie umysłowe) 

poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w naszej instytucji

Wymagania:

  • umiejętność samodzielnego działania i organizowania własnej pracy
  • zaangażowanie

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego

Dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie (budynek K – I piętro)

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) na adres:

Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem
ul. Zamkowa 17
77-330 Czarne

Tel. 59 833 38 86
lub e-mail:

zaz@czluchow.org.pl

Prosimy o załączenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”.