2021

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.”

Vernon Howard

Nasi pracownicy chętnie uczestniczą w szkoleniach, dzięki którym zdobywają nowe umiejętności i podnoszą kwalifikacje zawodowe. Doskonale zdają sobie sprawę z faktu, iż rozwój zawodowy wpływa pozytywnie nie tylko na pracę, ale także przyczynia się do rozwijania zainteresowań. Pani Kasia oraz Pani Monika uczestniczyły w kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zdobytą wiedzę wykorzystują w praktyce ucząc nowych umiejętności zawodowych zarówno niepełnosprawnych, jak i młodocianych pracowników.

Zajęcia z psychologiem – Uzależnienie od papierosów
16.06.2021r.

„Palenie jest nienawistne dla nosa, szkodliwe dla mózgu i niebezpieczne dla płuc.”

Król Jakub I

W ramach rehabilitacji społecznej organizujemy dla naszych pracowników zajęcia z psychologiem. Tematem obecnych zajęć było uzależnienie od papierosów, czyli nikotynizm. W czasie ich trwania omówiono skutki palenia tytoniu oraz dlaczego jego palenie jest szkodliwe. Wykazano jakie związki chemiczne zawiera dym papierosowy i jak bardzo są one szkodliwe dla naszego zdrowia. Wśród uczestników zajęć wywiązała się dyskusja, chętnie prezentowali swoje zdanie odwołując się do własnych doświadczeń życiowych. Ważnym zagadnieniem omówionym w czasie zajęć było radzenie sobie z głodem nikotynowym po odstawieniu papierosów. Wszystkich zachęcamy do podjęcia walki z nałogiem.

Ciekawostki o papierosach i paleniu:

  • Palenie nazywane jest samobójstwem w zwolnionym tempie.
  • Jedna kropla czystej nikotyny wpuszczona do oka królika, powoduje jego śmierć w ciągu kilku sekund.
  • Na całym świecie, co 10 sekund umiera palacz z powodu raka płuc, rozedmy, bronchitu, choroby serca.
  • Rocznie przez palenie papierosów umiera więcej osób niż łącznie z powodu: morderstw, wypadków samochodowych, AIDS, przedawkowania heroiny, kokainy, samobójstw i pożarów!!!!
  • Rocznie umiera 53.000 biernych palaczy.
  • Paląc papierosy trzykrotnie zwiększasz ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego.
  • Papierosy są jedynym, legalnie sprzedawanym środkiem rakotwórczym w Polsce i na Świecie.
  • Dziewięć na dziesięć osób chorych na raka płuc paliło w swoim życiu papierosy.
  • Każdy papieros skraca życie mężczyzny o około 8 minut.

Zasady przechowywania warzyw i owoców 27.04.2021

„Jedz owoce i warzywa będziesz zdrowy niczym ryba”

W ramach rehabilitacji organizujemy dla naszych pracowników spotkania edukacyjno-rekreacyjne. W kwietniu tematami zajęć było zdrowe odżywianie. Spotkanie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Przygotowaliśmy prezentację multimedialną na temat zasad przechowywania warzyw i owoców (część teoretyczna spotkania). Zajęcia przeprowadziła kierownik kuchni. Temat bardzo zainteresował naszych pracowników, gdyż dotyczy życia codziennego. Praktyczne wskazówki uzyskane w czasie zajęć pozwalają uniknąć błędów oraz kłopotów zdrowotnych. Dzięki zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce warzywa i owoce zachowają świeżość i cenne wartości odżywcze przez dłuższy czas.

Szkolenie G1/2/3 z zakresu uprawnień elektrycznych

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski

W ramach rehabilitacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji organizujemy dla naszych pracowników szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrze. Panowie Mariusz i Rafał wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W czasie jego trwania zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, prowadzenia niezbędnej dokumentacji oraz związanymi z bhp i ppoż. Pod koniec szkolenia nasi panowie zdali egzamin ustny w celu potwierdzenia nabytych umiejętności. Ze względu na stan epidemii w całym kraju odbyło się ono w formie online. Wszystkich zachęcamy do zdobywania nowych umiejętności oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie: „Budowa skrzyni do siania warzyw”

„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć”

Burrhus Frederic Skinner

W ramach rehabilitacji zawodowej organizujemy dla naszych pracowników szkolenia prowadzone zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i kadrę zakładu. W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy dla pracowników gospodarczych szkolenie na temat budowy skrzyni do siania warzyw. Kierownik przedstawił w przystępny sposób pracownikom jakie materiały są niezbędne do zbudowania skrzyni, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Zdobyta wiedza pomoże im w prawidłowym jej wykonaniu.

Szkolenie: „ Zakaz plastiku w UE”

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać”

Ignacy Paderewski

Od 1 stycznia 2021 roku plastikowe słomki, sztućce czy patyczki do uszu zaczną powoli znikać z naszych sklepów i restauracji. W życie weszły nowe przepisy unijne dotyczące jednorazowego plastiku. Ustalone na szczeblu unijnym przepisy zostały skonstruowane w tej sposób, aby zakaz dystrybucji dotyczył jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, dla których alternatywa jest łatwo dostępna i niedroga. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować w naszym zakładzie szkolenie na temat zakazu stosowania plastiku w UE. W czasie jego trwania pracownicy kuchni zostali zapoznani z najnowszymi przepisami, listą produktów objętych zakazem oraz zmianami w pracy wynikającymi z ustanowionych regulacji prawnych. Temat szkolenia bardzo zainteresował naszych pracowników, pojawiło się mnóstwo pytań, na które w przystępny sposób odpowiadała kierownik kuchni, która szkolenie przeprowadziła.

Szkolenie 04.02.2021
„Sekretariat w jednostkach administracji publicznej. Organizacja
i funkcjonowanie”

„Nauka to pokarm dla rozumu”

Lew Tołstoj

W ramach rehabilitacji zawodowej organizujemy dla naszych pracowników kursy i szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz dokształcania. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności niezbędnych do jeszcze lepszego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani Magda uczestnicząc w szkoleniu poznała jakie umiejętności powinna posiadać współczesna sekretarka oraz w jaki sposób zorganizować pracę w sekretariacie by była ona sprawna i skuteczna czy jak skutecznie pozyskiwać informacje. Te umiejętności przydają się nie tylko w pracy, ale także w codziennym życiu. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej w formie online.

„Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych związane z zamknięciem roku 2020” – 25.01.2021

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”

Paulo Coelho

Początek roku to intensywny czas dla pracowników administracji w związku z zamknięciem poprzedniego i koniecznością wystawienia pracownikom niezbędnych dokumentów, a zwłaszcza podatku PIT. Przepisy prawne ulegające częstym zmianom nie pozwalają osiąść na laurach i wymuszają systematyczne dokształcanie się oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zorganizowaliśmy więc dla pracowników księgowości i kadr szkolenie „Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych związane z zamknięciem roku 2020” przeprowadzone ze względu na pandemię w formie online przez pracownika Polskiego Centrum Kadrowo – Płacowego. Zdobytą podczas szkolenia wiedzę nasze Panie wykorzystały w praktyce wykonując swoje obowiązki zawodowe.