Przeskocz do treści

Strona główna

Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem powstał 14 grudnia 2007 roku dzięki zaangażowaniu Starosty Powiatu Człuchowskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz PFRON-u.
Podstawowym celem Zakładu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym, jeśli dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Cel ten realizowany jest poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową zmierzającą do osiągnięcia jak najwyższego poziomu jakości życia i integracji społecznej, przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych.
Zatrudniamy osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz kadrę obsługowo-rehabilitacyjną.
W Zakładzie w ramach aktywności zawodowej osoby niepełnosprawne mogą pracować w kuchni, pralni oraz świadczyć usługi gospodarczo-techniczne.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług gwarantujemy dokładną i miłą obsługę. Współpracując z nami wspierać będziecie Państwo proces rehabilitacji społecznej i zawodowej zatrudnianych osób niepełnosprawnych.